SHOP ONLINE

Bạn hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký thành viên để băt đầu mở Shop và bán hàng Online.

Shop cơ bản

  • Chỉ với 15.000 đồng SMS
  • Thay đổi giao diện theo Template
  • Có thể mua các chức năng nâng cao bổ sung

Đăng ký

Shop chuyên nghiệp

  • Chỉ với 400.000 đồng
  • Tự cấu hình Giao diện & Tính năng theo nhu cầu
  • Hướng các chính sách ưu đãi đặc biệt

Đăng ký

Chức năng/Chính sách Người bán vãng lai Shop cơ bản SHOP CHUYÊN NGHIỆP
Bạc Vàng Kim Cương
Giá
Phí duy trì dịch vụ Miễn phí Nhắn tin để mở shop 15.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ/năm 9.000.000 VNĐ/năm 15.000.000 VNĐ/năm
Chính sách ưu tiên
Chứng nhận Người bán đảm bảo tại Chợ Điện Tử & Kèm biểu tượng nhận dạng tại các trang NBĐB Bạc (Áp dụng có ĐK *) NBĐB Vàng (Áp dụng có ĐK *) NBĐB Kim Cương (Áp dụng có ĐK *)
Đăng hộ (nhập liệu và làm mô tả) sản phẩm Có, 300 sản phẩm Hỗ trợ khi mở gian hàng Có, 1000 sản phẩm Hỗ trợ khi mở gian hàng Có, không giới hạn hỗ trợ trong thời gian duy trì
Biểu tượng nhận dạng shop tại các trang Không có Không có Màu bạc Màu vàng (nổi bật) Màu đỏ (rất nổi bật)
Uu tiên & Hỗ trợ cập nhật giá tự động từ Website hoặc Excel Ba Nhì Nhất
Ưu tiên hiển thị khi xem so sánh giá tại trang Model Dưới cùng Dưới cùng Ba Nhì Nhất
Ưu tiên hiển thị sản phẩm và logo tại các shop cơ bản khác Ba Nhì Nhất
Loại giao diện được phép sử dụng Có, trả tiền mua template Đẳng cấp 3 sao Đăng cấp 4 sao Đẳng cấp 5 sao
Phí thanh toán giao dịch trực tuyến qua Ngân Lượng Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Số giao diện miễn phí được phép chọn Mặc định Mặc định 3/20 5/50 10/100
Ưu tiên hiển thị sản phẩm khi người dùng tìm kiếm hoặc duyệt theo danh mục Theo cơ chế Chợ Theo cơ chế Chợ Ưu tiên Ba Ưu tiên Nhì Ưu tiên Nhất
Số email được phép gửi đi tối đa trong 1 tháng -(qua chức năng email marketing) Mua gói dịch vụ Mua gói dịch vụ Miễn phí 400 thư/tháng Miễn phí 2000 thư/tháng Miễn phí 5000 thư/tháng
Ưu tiên hiển thị sản phẩm và logo tại các shop cơ bản khác
Giảm giá sử dụng các dịch vụ Giá trị gia tăng (Up tin, Adnet, Banner) tại Chợ Điện Tử 10% 20%
Ưu tiên tham gia các chương trình Marketing & Promotion Không có Không có Ba Nhì Nhất
Tính năng, lợi ích khác
Số tài khoản quản trị tối đa 1 1 3 5 Không giới hạn
Quản lý các liên hệ của Khách hàng Không có
Tự tạo banner quảng cáo Không có Không có Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Công cụ Báo cáo và Điều tra thị trường Không có Không có Giới hạn sử dụng Giới hạn sử dụng Không giới hạn
Tùy biến các Menu ở Header & Footer
Tùy biến cấu trúc nội dung tại các trang shop Không có Không có
Công cụ quản lý tin tức, nội dung (CMS)
Được sử dụng domain riêng cho shop Mặc định