Mở Shop miễn phí
Xuống phố ngày đông

điện thoại - Bạn đang xem điện thoại liên tục cập nhật giá rẻ

2% Xem ngay
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIVAS LOTUS S2
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIVAS LOTUS S2
1.559.000đ 1.590.000đ
Shop: chogiatot(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

 • item
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay
Ốp lưng Samsung Galaxy Ace 3 (S7270) (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Samsung Galaxy Ace 3 (S7270) (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Sky A840 (Trắng)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Sky A840 (Trắng)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Samsung Galaxy Ace 3 (S7270) (Nâu)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Samsung Galaxy Ace 3 (S7270) (Nâu)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Sky A860 (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Sky A860 (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Sky A840 (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Sky A840 (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Sky A840 (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Sky A840 (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Sky A820 (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Sky A820 (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Sky A830 (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Sky A830 (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Sky A810 (Nâu)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Sky A810 (Nâu)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng LG Optimus G Flex D958 (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng LG Optimus G Flex D958 (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Sky A800 (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Sky A800 (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng LG Optimus G Flex D958 (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng LG Optimus G Flex D958 (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

8% Xem ngay
Ốp lưng điện thoại Asus Zenfone 5 - (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng điện thoại Asus Zenfone 5 - (Đỏ)
139.000đ 150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng điện thoại Asus Zenfone 6 - (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng điện thoại Asus Zenfone 6 - (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng điện thoại Asus Zenfone 6 -(Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng điện thoại Asus Zenfone 6 -(Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng điện thoại Asus Zenfone 5 - (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng điện thoại Asus Zenfone 5 - (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng điện thoại Asus Zenfone 4 - (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng điện thoại Asus Zenfone 4 - (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng LG ( L70 ) (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng LG ( L70 ) (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng LG ( L70 ) (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng LG ( L70 ) (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Sony Z2(L50) (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Sony Z2(L50) (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
bao da asus A7600
Hà Nội:  bao da asus A7600
250.000đ

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

 • item
 • item
Xem ngay
bao da S850
Hà Nội:  bao da S850
250.000đ

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

 • item
 • item
 • item
Xem ngay
Xả hàng bao da Asus Transcover nhiều model máy giá cực rẻ
Hà Nội:  Xả hàng bao da Asus Transcover nhiều model máy giá cực rẻ
250.000đ

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

 • item
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay
bao da sam sung T231
Hà Nội:  bao da sam sung T231
250.000đ

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Xem ngay
Ốp lưng Sony Z2(L50) (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Sony Z2(L50) (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

8% Xem ngay
Ốp lưng Sony Z2(L50) (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Sony Z2(L50) (Đen)
139.000đ 150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Sony T3(M50) (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Sony T3(M50) (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Samsung Galaxy note 3(N9000) (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Samsung Galaxy note 3(N9000) (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

8% Xem ngay
Ốp lưng Samsung Galaxy note 3(N9000) (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Samsung Galaxy note 3(N9000) (Đen)
139.000đ 150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Samsung Grand 2(G7106) (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Samsung Grand 2(G7106) (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Samsung Core 2(G355) (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Samsung Core 2(G355) (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Samsung Grand 2(G7106) (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Samsung Grand 2(G7106) (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

8% Xem ngay
Ốp lưng LG G2(D802) (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng LG G2(D802) (Đỏ)
139.000đ 150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng LG G2(D802) (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng LG G2(D802) (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng LG G3(D855) (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng LG G3(D855) (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng HTC Desire 816 (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng HTC Desire 816 (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

8% Xem ngay
Ốp lưng HTC Desire 816 (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng HTC Desire 816 (Đen)
139.000đ 150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng HTC Desire 610 (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng HTC Desire 610 (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

8% Xem ngay
Ốp lưng HTC Desire 610 (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng HTC Desire 610 (Đen)
139.000đ 150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

8% Xem ngay
Ốp lưng iPhone 6 (Trắng)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng iPhone 6 (Trắng)
139.000đ 150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

8% Xem ngay
Ốp lưng Nokia Lumia 530 (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Nokia Lumia 530 (Đen)
139.000đ 150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

8% Xem ngay
Ốp lưng Nokia Lumia 520/525 (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Nokia Lumia 520/525 (Đỏ)
139.000đ 150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

8% Xem ngay
Ốp lưng Nokia Lumia 930 (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Nokia Lumia 930 (Đen)
139.000đ 150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Nokia Lumia 1320 (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Nokia Lumia 1320 (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Nokia Lumia 930 (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Nokia Lumia 930 (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

8% Xem ngay
Ốp lưng Nokia Lumia 1520 (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Nokia Lumia 1520 (Đen)
139.000đ 150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Pin sạc dự phòng Pineng PN-929 15000mAh
Hà Nội:  Pin sạc dự phòng Pineng PN-929 15000mAh
630.000đ
Shop: hanoidigital(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

 • item
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay
Ốp lưng Nokia X2 (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Nokia X2 (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Nokia X2 (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Nokia X2 (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Nokia XL (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Nokia XL (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Nokia XL (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Nokia XL (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng HTC One E8 (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng HTC One E8 (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Samsung Galaxy J (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Samsung Galaxy J (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Samsung Galaxy V (G313H) (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Samsung Galaxy V (G313H) (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

 • item
 • item
Xem ngay
Ốp lưng Samsung Galaxy V (G313H) (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Samsung Galaxy V (G313H) (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng HTC Desire 210 (Đỏ)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng HTC Desire 210 (Đỏ)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng HTC Desire 210 (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng HTC Desire 210 (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển

Xem ngay
Ốp lưng Sony T3(M50) (Đen)
Hồ Chí Minh:  Ốp lưng Sony T3(M50) (Đen)
150.000đ
Shop: linhkiendidong(Hàng mới)

Thanh toán qua NgânLượng

Giao hàng và thu tiền

Miễn phí vận chuyển