Xem
Hàng có áp dụng CoD (Giao hàng Thu tiền)
Xem theo model
Xem ngay Model: Anten Parapol Unisat 1.65m
Trọng lượng(g): 17
Dải tần hoạt động: Ground Mount
Màu sắc: Trắng
2 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Anten Parapol Jonsa P2406 2.4m
Trọng lượng(g): 54
Màu sắc: Trắng
Focus length(độ dài tiêu cự)(mm): 92
Chưa có tin bán nào
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Anten Parapol Jonsa S0601C 0.6m (60cm)
Trọng lượng(g): 22.7KGS/5 in 1(GROSS)
Nhiệt độ làm việc: -34°C +52°C(-29.2°F~125.6°F)
Màu sắc: Nâu
Chưa có tin bán nào
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Anten Parabol Comstar 3m (300cm)
Trọng lượng(g): 161.1kg
Nhiệt độ làm việc: -40°C ~ +60°C
Màu sắc: Nâu
Chưa có tin bán nào
 • item
 • item
 • item
 • item
<
item
item
item
Xem ngay Hà Nội: ANTEN TRONG NHÀ AV-400

250.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientunguyenvinh

Thanh toán ngân lượng

Giao hàng thu tiền

 • item
Xem ngay Hà Nội: Anten ngoài trời điều khiển từ xa quay 360 độ WA-1050TG

250.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientunguyenvinh

Thanh toán ngân lượng

Giao hàng thu tiền

 • item
Xem ngay Hà Nội: ANTEN TRONG NHÀ

200.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientunguyenvinh

Thanh toán ngân lượng

Giao hàng thu tiền

 • item
Xem ngay Hà Nội: Anten Parabol Jonsa Band C 1.2m

850.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientuvienthong

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Antenna nháy

176.000 VNĐ

 

Hàng mới

muadientu

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Apple TV MD199LL/A Gen 3 giá cực rẻ

2.300.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Anten Parabol Comstar P2406 2.4m (240cm)

3.950.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Anten Parapol DTH 0.75m (75cm)

400.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Chảo lưới 3.0m (300cm)

8.500.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Chảo lưới thu truyền hình vệ tinh Comstar 2,1-3,6m

4.040.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Anten TRONG NHÀ HDTV

200.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientuvuluong
 • item
Xem ngay Hà Nội: Anten TRONG NHÀ

200.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientuvuluong
 • item
Xem ngay Hà Nội: Anten TRONG NHÀ AV-700

230.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientuvuluong
 • item
Xem ngay Hà Nội: Anten TRONG NHÀ

150.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientuvuluong
 • item
Xem ngay Hà Nội: Anten TRONG NHÀ AV-400

250.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientuvuluong
 • item
Xem ngay Hà Nội: Anten TRONG NHÀ AV-333

250.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientuvuluong
 • item
Xem ngay Anten Parabol Comstar - ST10 : 3.0m

12.500.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientuvienthong

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Anten Parabol Jonsa 1.5m - P1506

1.150.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientuvienthong

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Anten Parabol Comstar - ST7,5 : 2.4m

5.800.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientuvienthong

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Ăng ten Parabol-DTH

250.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientuvienthong

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Anten Parabol VTC

250.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientuvienthong

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Anten Parabol Jonsa 0.9m - P090

1.250.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientuvienthong

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Anten Parabol Jonsa 1.2m

1.750.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientuvienthong

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Anten Parabol Jonsa 1.8m - P1806

1.600.000 VNĐ

 

Hàng mới

dientuvienthong

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Anten Parabol Unisat P1501 1.5m (150cm)

1.050.000 VNĐ

 

Hàng mới

vinasat

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Parabol-DTH

250.000 VNĐ

 

Hàng mới

 • item