Xem
Hàng có áp dụng CoD (Giao hàng Thu tiền)
Xem theo model
Xem ngay Model: Roland V-Drums Lite HD-1
Nguồn: DC 9 V (AC Adaptor)
Bao gồm: Owner's Manual, Set-up Guide, Video Manual (DVD), AC Adaptor (PSB-1U), Trigger Cable (Prepositioned in Drum Stand), Drum Key, Screwdriver, Screws for Sound Module x 4, Screws for Foot Pipe x 4, Roland Sticker
Xuất xứ: Trung Quốc
Hàng mới từ: 21.978.000 VNĐ
1 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Lazer Bongo PD2-239
Bao gồm: Chân trống
Xuất xứ: Trung Quốc
Chưa có tin bán nào
 • item
 • item
 • item
 • item
<
item
item
item
Xem ngay Hà Nội: Trống Jumber Drum

1.700.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Trống jazz Mes Drum

11.500.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Trống jazz Elsa Drum 001P

7.900.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Trống jazz Jinbao Drum

5.700.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Cajon Drum TMD60 - Trống Cajon Việt Nam

1.000.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Cajon Drum TMD80 - Trống Cajon Việt Nam

1.200.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Trống Conga JBSH2-1

4.500.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Trống jazz Elisha Drum 06

10.500.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Trống Yamaha GigMaker GM2F5

16.800.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Trống Bongo Dadi BG6575B/BG279

2.500.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Trống Cajon Drum TMD190 & Bag

2.200.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Trống Congas Dadi CFD

6.000.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Trống jazz YAMAHA DRUM

5.700.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Trống jazz Tama Drum 7 PC - VK52-GXS

14.500.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Trống Conga/Bongo Sets

6.500.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Trống Cajon Drum TMD180 & Bag

2.000.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Trống jazz Elisha Drum 05

10.500.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Trống jazz D7 Drum

12.000.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccutienmanh

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Tama Drum 7 PC - VK52-GXS

14.500.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccuquythanh
 • item
Xem ngay Hà Nội: PEAVEY DRUM

7.000.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccuquythanh
 • item
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Bộ trống Jazz Pearl VBL (Dòng Vision)

27.770.000 VNĐ

 

Hàng mới

amthanhbaoduong
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Bộ trống Jazz Pearl FZH-725 (Dòng Forum)

14.960.000 VNĐ

 

Hàng mới

amthanhbaoduong
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Bộ trống Jazz Pearl TGC-625 (Dòng Target)

9.570.000 VNĐ

 

Hàng mới

amthanhbaoduong
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Bộ trống Jazz Pearl VBA (Dòng Vision)

23.580.000 VNĐ

 

Hàng mới

amthanhbaoduong
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Bộ trống Jazz Pearl VX-925 (Dòng Vision)

16.940.000 VNĐ

 

Hàng mới

amthanhbaoduong
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Bộ trống Jazz Pearl VB (Dòng Vision)

19.420.000 VNĐ

 

Hàng mới

amthanhbaoduong
 • item
Xem ngay Hà Nội: Cajon Drum TMD415 & Bag

2.500.000 VNĐ

 

Hàng mới

nhaccuquythanh
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Trống V-Drums Lite HD-1 + PM-01

21.978.000 VNĐ

 

Hàng mới

pianominhthanh

Thanh toán ngân lượng

Giao hàng thu tiền

 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh:  Trống Bongo PD2-239

1.694.000 VNĐ

 

Hàng mới

pianominhthanh

Thanh toán ngân lượng

Giao hàng thu tiền

 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Trống Bongo PD2-239

1.694.000 VNĐ

 

Hàng mới  | Miễn phí vận chuyển

pianominhthanh

Thanh toán ngân lượng

Giao hàng thu tiền

 • item