Hàng có áp dụng CoD (Giao hàng Thu tiền)
Xem theo model
Xem ngay Model: Makita HM1306
Chức năng: Đục bê tông
Tốc độ va đập (lần/phút): 1450
Công suất (W): 1510
7 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Hitachi PH65A
Chức năng: Đục bê tông
Chi tiết chức năng: Đục phá bêtông
Tốc độ va đập (lần/phút): 1400
7 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Makita HM0810
Chức năng: Đục bê tông
Tốc độ va đập (lần/phút): 2900
Công suất (W): 900
4 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Hitachi PR38E
Chức năng: Đục bê tông
Tốc độ va đập (lần/phút): 3,000
Công suất (W): 1050W
3 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
<
item
item
item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Bộ búa KPT-52K

2.317.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Khớp nối nhanh (cho dây) 23-DSH

104.500 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Máy đục bê tông Bosch GSH 388 X

5.605.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Đục Bê Tông NC-3S

8.679.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Đầm cát KPT-2L

6.821.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Đầm cát KPT-2

6.356.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Đục Bê Tông Kawasaki CB-10

12.600.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Đầm cát KPT-6

22.964.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Máy đục bêtông HM1201

9.940.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Búa hơi AA-20S

8.464.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Đầm cát KPT-5

11.000.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Búa hơi AA-30S

8.750.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Đầm cát KPT-1L

6.571.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Máy đục phá bê tông BOSCH GSH 11 E

12.524.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Đục Bê Tông NC-1S

8.214.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Bosch GSH 388

5.605.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Máy đục bêtông Makita HM1306

12.020.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Đục Bê Tông CB-35

20.428.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Búa hơi KPT-52

1.570.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Búa hơi AA-15A

8.321.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Máy đục bêtông HM0810

5.905.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Máy khoan búa GBH 7-46 DE

14.269.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Đầm cát KPT-3

9.750.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Búa hơi đục bê tôngKawasaki AA-30A

3.499.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Máy đục bê tông Bosch GSH 5X

4.473.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Đầm cát KPT-7

22.964.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Máy đục bê tông Bosch GSH 27

29.683.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Đầm cát KPT-1

6.107.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Máy đục bê tông Bosch GBH 5-38 D

8.550.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Búa hơi AA-10A

8.214.000 VNĐ

 

Hàng mới

ketnoitieudung
 • item