Xem
Hàng có áp dụng CoD (Giao hàng Thu tiền)
Xem theo model
Xem ngay Model: Shuztung B38
Công suất (HP): 5
Đường kính ống uốn tối đa (mm): 38x2.0
Bán kính uốn tối đa (mm): 38~200
Chưa có tin bán nào
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Ercolina Art 070
Công suất (HP): 1
Đường kính ống uốn tối đa (mm): 34 mm
Góc uốn tối đa: 180 độ
Chưa có tin bán nào
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Shuztung B100
Công suất (HP): 25
Đường kính ống uốn tối đa (mm): 100x6
Bán kính uốn tối đa (mm): 100~500
Chưa có tin bán nào
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Shuztung B25
Công suất (HP): 5
Đường kính ống uốn tối đa (mm): 25.4x1.2
Bán kính uốn tối đa (mm): 38~120
Chưa có tin bán nào
 • item
 • item
 • item
 • item
<