Xem
Hàng có áp dụng CoD (Giao hàng Thu tiền)
Xem theo model
Xem ngay Model: Asama AMT-22
Ắc quy: 36V - 15Ah
Thời gian sạc điện: 6 giờ - 8 giờ
Màu khung xe: Màu đen
Hàng mới từ: 6.800.000 VNĐ
3 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Delta-02
Nấc thay đổi tốc độ: 5 nấc
Ắc quy: Ắc quy chuyên dụng
Thời gian sạc điện: 6giờ
Hàng cũ từ: 2.900.000 VNĐ
1 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Giant Lafree SE-DX
Nấc thay đổi tốc độ: Tự động
Ắc quy: 36V
Thời gian sạc điện: 8giờ
Chưa có tin bán nào
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Miyata-02
Nấc thay đổi tốc độ: 3 nấc
Ắc quy: Ắc quy chuyên dụng
Thời gian sạc điện: 6giờ
Chưa có tin bán nào
 • item
 • item
 • item
 • item
<
item
item
item
Xem ngay Hà Nội: Xe Đạp Điện Giant 326R

12.000.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Giant 311

10.760.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe Đạp Điện Honda HDC 16A

8.500.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Yamaha Metis MAX

16.000.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Koolbike TDR1113Z

11.300.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Giant M133

12.000.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Yamaha ICATS H3

10.760.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Honda Harricane

11.870.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Sukaki SDC-145

9.200.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Parkson vành đúc DL-01

7.600.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe Đạp Điện Sukaki SDC-143

8.800.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Asama AFS

9.300.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe Đạp Điện Yamaha YDC-142

9.300.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Nishiki 22

9.700.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Honda 210

9.780.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Honda 113

9.450.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện NISHIKI N26

12.250.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện BridgeStone PKE16

11.930.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Koolbike TDR1107Z

9.950.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe Đạp Điện Yamaha YDC-H3

11.000.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Honda H-101

8.990.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Honda 211

9.450.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe Đạp Điện Giant 325R

11.200.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Yamaha YDC-18N

10.000.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện HDC 16B

9.780.000 VNĐ

 

Hàng mới

 • item
Xem ngay Hà Nội: Xe đạp điện Honda HDE141

11.200.000 VNĐ

 

Hàng mới

Thanh toán ngân lượng

 • item