Xem
Hàng có áp dụng CoD (Giao hàng Thu tiền)
Xem theo model
Xem ngay Model: Asus CVC AS-E7200
Bộ nhớ RAM: 1 GB (667)
Hãng sản xuất RAM: Dynet
Loại CPU: Intel Core 2 Duo E7200
Hàng mới từ: 3.450.000 VNĐ
Hàng cũ từ: 2.500.000 VNĐ
14 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Asrock G41M-S
Bộ nhớ RAM: 2 GB (1333)
Hãng sản xuất RAM: Kingmax
Loại CPU: Intel Core 2 Duo E4300
11 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Gigabyte CH E5200
Bộ nhớ RAM: 1 GB (800)
Hãng sản xuất RAM: Kingston
Loại CPU: Intel Pentium Dual-Core E5200
Hàng cũ từ: 1.300.000 VNĐ
11 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Asus CVC AS-E2200
Bộ nhớ RAM: 512 MB (667)
Hãng sản xuất RAM: Dynet
Loại CPU: Intel Pentium Dual-Core E2200
9 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
<
item
item
item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Thanh lý máy vi tính cũ Pentium 4 Dual core giá rẻ

2.550.000 VNĐ

 

Hàng cũ

DuckProIT

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Máy bộ cũ máy vi tính cũ giá rẻ

1.800.000 VNĐ

 

Hàng mới

DuckProIT

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-H210X)

6.678.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B312)

4.942.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B315X)

5.803.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B314)

5.236.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B504)

5.645.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B505)

5.834.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B503)

5.614.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B507)

5.876.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B506)

6.023.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B509)

7.210.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-H303)

7.089.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-H302)

5.357.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-H304)

7.835.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-H306X)

9.793.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-H305X)

9.378.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B311)

4.863.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-H301)

5.120.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B304)

4.397.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B302)

3.908.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B317X)

6.433.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B316X)

6.139.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B502)

5.409.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B501)

5.210.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-B313)

5.267.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-D701EX)

12.606.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn CHÍNH NHÂN (CN-02)

7.362.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item