Xem
Hàng có áp dụng CoD (Giao hàng Thu tiền)
Xem theo model
Xem ngay Model: HP Pavilion P6619L (BU074AA)
Hệ điều hành cài sẵn: Dos
Card mạng: 10/100/1000 Mbps
Giao tiếp card hình: Onboard
65 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Dell Optiplex 380DT
Hệ điều hành cài sẵn: Dos
Card mạng: Không kèm theo
Giao tiếp card hình: -
58 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: Dell Vostro 230MT E7500
Hệ điều hành cài sẵn: Dos
Card mạng: 10/100 Mbps
Giao tiếp card hình: PCI Express X16
57 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Model: HP Pavilion P6620l (BU073AA)
Hệ điều hành cài sẵn: Dos
Card mạng: 10/100/1000 Mbps
Giao tiếp card hình: Onboard
52 tin bán
 • item
 • item
 • item
 • item
<
Xem ngay Hồ Chí Minh: Smartpad T3 - Máy tính bảng thông minh

1.739.000 VNĐ

Hàng mới

didong365

Thanh toán ngân lượng

Giao hàng thu tiền

 • item
 • item
item
item
Xem ngay Hồ Chí Minh: Bảng giá máy tính

5.000.000 VNĐ

 

Hàng mới

banmaytinh
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn Lenovo H520S (57316310)

7.137.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn ASUS CP6130-VN008D (Slim Tower) 90PD71DAF12205I08CKZ

9.067.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pro 3340 F7B95PA

11.173.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn ASUS BM6820-0G20202160

6.201.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn ASUS K5130-VN001D (90PD0022-M00530)

8.482.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn ASUS CP6230-VN001D (90PD78DBH1740DR0XCKZ)

9.184.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP 500-240X E9U09AA

11.524.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Elite 8300 SFF (F7C02PA)

15.678.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP 8300 Elite SFF Core i5-3470 (QV996AV)

15.619.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP 500-241X E9U10AA

12.636.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP ELITE 8300 SFF (F7C00PA)

18.135.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pro 3340 MT (QT037AV)

11.173.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pro 4300 SFF Core i3-3240 (F7B97PA)

8.833.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Bàn HP PRO 3330 Core I3-3240 (F7B93PA)

11.992.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pro 3330 MT (QT035AV)

8.716.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pavilion 500-041L (H5Y65AA)

12.402.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pavilion 500-040L H5Y66AA

11.232.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pavilion 500-015L (H5Y64AA)

8.775.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pro 4300 SFF Pentium G2030 (QZ219AV)

6.844.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pro 3340 MT (D7K31PA)

11.934.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pavilion 110-021L (H5Y97AA)

6.142.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pro 3340 MT (D3U64PA)

10.705.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pro 3340 MT (A3K70PA)

11.641.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pro 3330 MT (D7K30PA)

6.910.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pavilion 500-215x E9U08AA

9.009.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pro 4300 SFF (D7K29PA)

8.716.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item
 • item
 • item
 • item
Xem ngay Hà Nội: Máy Tính Để Bàn HP Pavilion 500-211x E9U07AA

7.020.000 VNĐ

 

Hàng mới

dinhthekd

Thanh toán ngân lượng

 • item